Compare Listings

Përshkrimi i vendit të punës së Agjentit Imobiliar

Përgjegjësitë e Agjentit Imobiliar përfshijnë:

 1. Konsulenca  dhe asistimi i shitësve dhe blerësve në marketingun dhe blerjen e pronës me çmimin e duhur sipas kushteve më të mira ne treg.
 2. Përcaktimi i nevojave të klientëve dhe aftësive financiare për të propozuar zgjidhje që u përshtaten kerkesave te klienteve.
 3. Kryerja e analizës krahasuese të tregut për vlerësimin e vlerës së pronave te klienteve.
 4. Te orientoj klientet mbi kushtet ligjore mbi pasurite e patundshme ne momentin e shitjes apo qiradhenies se prones me palen tjeter.
 5. Te orientoje klientin bleres mbi mundesite e kreditimit per blerjen e prones qe klienti deshiron.
 6. Te jete nje negociues i mire mes paleve shites- bleres/qiradhenes-qiramarres.
 7. Te informoje  klientët me kushtet e tregut, çmimet, hipotekat, kërkesat ligjore dhe çështjet e lidhura, duke siguruar një trajtim të drejtë dhe të ndershëm.
 8. Listimi dhe marketimi dhe menaxhimi  i portofolit te pronave te klienteve
 9. Përgatitja e dokumenteve te nevojshme .
 10. Aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur e kombinuar me aftësi të shkëlqyera ndërpersonale.
 11. Përvoja e provuar e punës si agjent i pasurive të patundshme ose shitës i pasurisë së patundshme eshte nje element i rendesishem per procesin e rekrutimit.Nese mendon se i ploteson pjesen me te madhe te kritereve me siper apliko, dergo te dhenat e tua per te realizuar nje takim me ne.